ER-billboard - facebook

bacik

Narzędzie służące do montażu i demontażu kasety (tylnej zębatki). Składa się z kawałka łańcucha oraz ramienia.

Hasła powiązane