ER-billboard - facebook

Encyklopedia Rowerowa

Złota strona tygodnia WprostWitamy w największym polskim zbiorze haseł rowerowych. Wybierz literę, na którą zaczyna się hasło lub wpisz do paska wyszukiwarki szukane słowo. Zachęcamy także do korzystania ze spisu tagów.

Encyklopedia Rowerowa zawiera obecnie prawie 500 haseł związanych z rowerami.

W lipcu 2012 roku EncyklopediaRowerowa.pl została Złotą Strona Tygodnia w rankingu tygodnika Wprost.

Losowe hasło:

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

hasła podobne: WTC

Jedna z pierwszych organizacji sportowych i najstarsza organizacja kolarska na ziemiach polskich. WTC swoją działalnością początkowo obejmowała jedynie Warszawę. W niedługim czasie powstały jej oddziały (konsulaty) w wielu miastach polskich, a także poza granicami kraju. W dziejach WTC szczególną rolę odegrały Dynasy ? wieloletnia, doskonale funkcjonująca siedziba Towarzystwa ? będąca ośrodkiem nie tylko rozwoju sportu kolarskiego, lecz także życia kulturalnego i społecznego.

WTC od początku powstania swoją działalnością wybiegało poza ramy kolarstwa i sportu, co w okresie carskiej niewoli miało szczególne znaczenie. Podtrzymując tradycje polskiej kultury, jej historii walk narodowo-wyzwoleńczych przyczyniło się do kształtowania patriotycznych postaw swoich członków. Współuczestniczyło także w wielu akcjach społecznych o szerokim zasięgu m.in. w założeniu Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Pogotowia Ratunkowego itp., a w 1898 roku WTC było jednym z fundatorów pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Ponadto członkowie WTC popularyzowali również i inne dyscypliny sportu jak łyżwiarstwo, gimnastykę, lekką atletykę.

Nie zapomniano także w Towarzystwie o turystyce kolarskiej. Liczne wycieczki do okolic podwarszawskich, odległych miast polskich, a także zbiorowe wycieczki zagraniczne znalazły swoje odbicie w wielu rękopisach, pamiętnikach i dokumentach, które tworzą obraz o rozmiarach i zasięgu ówczesnych przedsięwzięć. Każą też podziwiać doskonałą organizację imprez i zawodów w niełatwych przecież czasach.

Wszechstronna działalność Towarzystwa udokumentowana została przede wszystkim fotografiami Stanisława Bogackiego noszącego miano "nadwornego fotografa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów" oraz Zdzisława Marcinkowskiego ? członka WTC a zarazem fotografa, a także wielorakimi oryginalnymi listami konsulów WTC, pamiętnikami, karnetami z balów organizowanych na cele charytatywne, programami imprez, żetonami i medalami.

W latach I wojny światowej działalność Towarzystwa zlikwidowano. Władze rekwirowały gumy i opony rowerowe a członkowie walczyli na froncie.

W 1929 roku z inicjatywy m.in. WTC powstał Związek Polski Towarzystw Kolarskich, który kontynuując dotychczasową działalność Towarzystwa rozbudował i zmodernizował Dynasy.

Tor kolarski na Dynasach zyskał miano jednego z lepszych w Europie. Przybywali tu kolarze zagraniczni, odbywało się wiele imprez o charakterze międzynarodowym. W 1924 roku na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu czteroosobowa drużyna kolarzy (w tym 3 członków WTC) zdobyła na torze srebrny medal, pierwszy w historii Polski medal olimpijski. Lata 20-te i 30-te obfitowały w różnorodne imprezy, poczynając od wyścigów dla niestowarzyszonych, a kończąc na wyścigach wieloetapowych. Do największych zaliczyć należy zainicjowany przez WTC i redakcję "Przeglądu Sportowego" w 1928 roku, Wyścig Dookoła Polski, a także mający wówczas olbrzymie znaczenie polityczne Wyścig do Morza Polskiego.

Październik 1937 to data ostatnich wyścigów na Dynasach. Mijał bowiem termin dzierżawy terenu, a Towarzystwo nie było w stanie wykupić go na własność. Tor kolarski rozebrano i w ten sposób wspaniały okres dziejów międzynarodowego kolarstwa torowego w Polsce został zamknięty.

Po II wojnie światowej, w 1946 roku Warszawskie Towarzystwo Cyklistów wznowiło swoją działalność, organizując wycieczki i podejmując częściowo dawne akcje społeczne.

Po reorganizacji sportu w roku 1950 WTC stanowiło jedynie sekcję kolarską klubu KS Kolejarz-Polonia, a po reaktywowaniu w 1957 roku podjęło znów pracę na polu społecznym, kulturalnym i sportowym. Dowodem aktywności Towarzystwa jest organizacja szeregu imprez m.in. Małego Wyścigu Pokoju, Gwiaździstego Wyścigu Kolarskiego, zawodów dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Czwartki kolarskie" oraz uroczystych otwarć i zamknięć sezonu kolarskiego.

Zawsze pionierskie WTC w 1987 roku zakłada jedną z pierwszych w kraju sekcji triathlonu (pływanie ? rower ? bieg), a 2 lata później działacze Towarzystwa współtworzą Polski Związek Triathlonu ? olimpijskiej już dyscypliny sportu.

Dzisiaj WTC zrzesza blisko 100 członków w czterech sekcjach: kolarstwa wyczynowego, triathlonu, cyklosportu i turystycznej. W Towarzystwie działa również Koło Seniorów, które przechowuje pamiątki z przeszłości, a uświetniając swoją obecnością liczne imprezy kolarskie przypomina o wieloletnich tradycjach Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

Tradycje te stykają się dziś ze współczesnością podczas manifestacji na rzecz promocji roweru, ekologii i budowy ścieżek rowerowych, na dorocznych targach Bicykl w Poznaniu, czy w ogóle wtedy, gdy barwny cyklista przedziera się przez tłum samochodów naszego miasta aby dojechać do pracy, do szkoły, na start wyścigu...

Dzisiejsza działalność WTC również udokumentowane jest licznymi fotografiami, dyplomami i pucharami. Całą zaś historię najlepiej prezentuje monografia dr Bogdana Tuszyńskiego "100 lat WTC i Kolarstwa Polskiego" do której odsyłamy z całym przekonaniem.

Wierzymy w to, że jej lektura nie tylko przybliży Państwu historię jednego z najstarszych Towarzystw sportowych, symboli Warszawy, lecz także uzmysłowi gdzie biorą początek i skąd wywodzą się największe sukcesy kolarstwa polskiego.

Strona internetowa WTC http://wtc.org.pl

Hasła powiązane