ER-billboard - facebook

BYPAD

Metodologia badania polityki rowerowej miasta, lub większych obszarów (gmin, województw,  czy dystryktów). Metodologia BYPAD jest oparta na systemach zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Badanie BYPAD jest podzielone na trzy fazy:

  • w pierwszej fazie następuje przygotowanie danego podmiotu (np miasta) do wdrożenia polityki rowerowej na danym obszarze.
  • w drugiej fazie dokonuje się audytu polityki rowerowej pod kątem uwzględnianiem potrzeb rowerzystów oraz wsparcia polityki rowerowej przez lokalnych liderów
  • w trzeciej fazie sprawdza się i mierzy postępy we wdrażaniu polityki rowerowej

Audyt BYPAD kończy się przyznaniem certyfikatu BYPAD

Pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało certyfikat BYPAD jest Trzew (maj 2009). W 2010 roku rowerowemu badaniu został poddany Gdańsk. Na poczatku 2013 roku do audytu BYPAD przymierzała sie Gdynia .

Podmioty zainteresowane audytem BYPAD mogą otrzymać więcej informacji pod adresem http://www.bypad.org

Zestawienie wyników europejskich miast, które otrzymały certyfikat BYPAD