ER-billboard - facebook

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Szlak położony jest w krainie Roztocza (region lubelski), która ciągnie się wąskim pasmem pomiędzy Wyżyną Lubelską a Kotliną Sandomierską. Około 110 km biegnie w granicach Polski. Kolejnych ok. 150 km znajduje się po stronie ukraińskiej.

Szlak podzielony jest na trzy etapy:

  1. Kraśnik - Zwierzyniec; długość 100,6 km
    Na trasie napotkamy długie i głębokie na 20 metrów urokliwe wąwozy porośnięte grądam. Trasa prezentuje średni poziom trudności i w większości wiedzie drogami asfaltowymi.

  2. Zwierzyniec - Hrebenne (Ukraina); długość 78 km
    Trasę urozmaicają liczne kościoły i cerkwie z bogatą historią, synagogi, pomniki oraz krzyże przydrożne. Główną nawierzchnią są utwardzane drogi, spotkamy też nieliczne fragmenty piaszczyste.

  3. Hrebenne (Ukraina) - Lwów (Ukraina); długość 80 km
    Trasa wiedzie od przejścia granicznego w Hrebenne poprzez malownicze kamieniołomy m.in. w Dubrowyczy, gdzie na wzgórzu o wysokości 400,3 m n.p.m. przecinamy europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim. Większość dróg jest utwardzana lub asfaltowa. Na niektórych odcinkach w terenie są braki w oznaczeniun szlaku.

 

 

Hasła powiązane