ER-billboard - facebook

flip-flop

Rzadki rodzaj piasty, która umożliwia korzystanie z ostrego lub wolnego koła. Z jednej strony jest zębatka przytwierdzona na stałe do piasty (ostre koło), a z drugiej zębatka połączona z wolnobiegiem (wolne koło). Zmiana typu napędu następuje przez zdjęcie i obrócenie całego koła. Nieużywana zębatka znajduje się po drugiej stronie piasty.

Hasła powiązane