ER-billboard - facebook

klamkomanetka

KlamkomanetkaRodzaj manetki cynglowej służącej do zmiany przełożeń w rowerze. Jest ona na stałe zintegrowana z klamką hamulcową - czyli dźwignią służącą do uruchamiania hamulca.

KlamkomanetkaKlamkomanetka szosowa

W szosowych modelach klamkomanetek uruchomienie hamulca następuje w sposób klasyczny - przez pociągnięcie dźwigni w kierunku rowerzysty. Pchnięcie tej samej dźwigni w kierunku ramy roweru (w lewo dla prawej klamkomanetki) powoduje wyciągnięcie linki i zmianę przełożenia (na wyższe przełożenie dla przerzutki tylnej dla prawej klamkomenetki). Zwolnienie linki następuje albo przez pchnięcie klamki w przeciwna stronę, albo przez uruchomienie mniejszej dźwigni - w zależności od producenta i modelu.  Klamkomanetki szosowe oferują Shimano (STI), Campagnolo (Ergopower) oraz SRAM (UltraTorque).

Klamkomanetka MTB

W modelach przeznaczonych do rowerów górskich jedynie firma Shimano oferuje rozwiązanie pod nazwą Dual Control (wprowadzone w 2003 roku) gdzie występuje tylko jedna dźwignia - obsługująca zarówno przełożenia jak i hamulce. Jej pociągnięcie w kierunku rowerzysty uruchamia hamulec (tak jak w klasycznej klamce hamulcowej), natomiast ruch pionowy służy do obsługi przerzutki - pchnięcie klamki w dół=wyciągnięcie linki, podniesienie klamki=zwolnienie linki.

KlamkomanetkaOkreślenia klamkomanetka używa się także do wszystkich konstrukcji/Be>klamae do ws"tcie klamki>"ołcazoa z

< /p>

< /p>

KlamkomanetkaO/div>

Tgi<: , a href="/tagikanetka_"class="bie iegkic" , a href="/tagikanetka_cynglowe_"class="bie iegkic" , a href="/tagikual- cntrol" hlass="bie iegkic" , a href="/tagikamulec hlass="bie iegkic" , a href="/tagikltraTorque) hlass="bie iegkic" , a href="/tagikTI) hlass="bie iegkic" , a href="/tagikrgopower) hlass="bie iegkic"
/div> <
/ var j_gaq= 2_gaq=|| [; i_gaq.push(['_setAconunt, 'fUA-30915292-1']) i_gaq.push(['_raTckPgeaview']) ifunction() { var jga= d.cument,createElement(sscript',);jga.ype== d'ext/javascript"';jga.sycn = "ruk); vga.rc = "'http:s:' = d.cument,cloation.crowtocol ? 'ttp:s//wssl' : 'ttp://www.') + 'googles-aiaiyticscom/ega.js'; var js= d.cument,cetElementsByTagName(sscript',)0]; .parentNode.insertBefore(jg, s) i})() /script>