ER-billboard - facebook

Parlamentarna Grupa Rowerowa

hasła podobne: PGR

Grupa posłów i senatorów w Polskim Sejmie, którzy wspierają wszystkie działania prowadzące do rozwoju komunikacji oraz turystyki rowerowej. Powstała wiosną 2008 roku.

Największym sukcesem PGR było doprowadzenie do uchwalenia zmian w Kodeksie Drogowym. Głosowanie nad zmianami w Prawie o Ruchu Drogowym w Sejmie odbyło się 25 lutego 2011 - za ustawą głosowało 278 posłów, wstrzymało się 137, nikt nie był przeciw.

Regulamin Parlamentarnej Grupy Rowerowej

Obecny (2012 rok, VII kadencja Sejmu) skład Parlamentarnej Grupy Rowerowej:

 1. Wolak Ewa   /PO/  -  przewodnicząca
 2. Dolata Zbigniew   /PiS/  -  wiceprzewodniczący
 3. Gibała Łukasz   /PO/  -  wiceprzewodniczący
 4. Cieśliński Piotr   /PO/
 5. Galla Ryszard   /niez./
 6. Garbowski Tomasz   /SLD/
 7. Gierada Artur   /PO/
 8. Głogowski Tomasz   /PO/
 9. Hok Marek   /PO/
 10. Jaros Michał   /PO/
 11. Pomaska Agnieszka   /PO/
 12. Preiss Sławomir Piotr   /PO/  (senator)
 13. Raniewicz Grzegorz   /PO/
 14. Smolarz Tomasz   /PO/
 15. Suski Paweł   /PO/
 16. Tomczyk Cezary   /PO/
 17. Witkowski Radosław   /PO/