ER-billboard - facebook

Rowerowy Klub Pielgrzyma im. Marii Luizy Merkert

Klub rowerowy z Nysy założony 17 października 2011 roku przez Michała Raczyńskiego. Jego członkowie (w chwili założenia - 17 osób) przemierzyli pielgrzymkowy szlak św. Jakuba.

Każdy z członków może zdobywać 8-stopniową odznakę klubową. Na pierwszy stopień należy zwiedzić 25 kościołów, na ostatni 2 tysiące świątyń . Wszystkie wycieczki są potwierdzane w specjalnej książeczce wycieczek.

 

 

Hasła powiązane