ER-billboard - facebook

amorsztyca

AmorsztycaRzadko używane (i mało profesjonalne) określenie na amortyzowaną sztycę podsiodłową.

Hasła powiązane