ER-billboard - facebook

Coliped

Stowarzyszenie europejskich producentów części i akcesoriów rowerowych. Organizacja została załozona 9 listopada 1960 a jej pełna nazwa brzmi "COmité de LIaison des Fabricants de Pičces et Equipements de Deux-roues des pays de la C.E.". Jej celem jest:

  • wymiana informacji;
  • lobbing w interesie swoich członków przed władzami europejskimi i krajowymi
  • monitorowanie europejskich i krajowych przepisów prawnych;
  • badanie dokumentacji technicznych / gospodarczych;
  • konsultacje z innymi europejskimi stowarzyszeniami;
  • kontakty z władzami europejskimi;
  • koordynacja udziału w pozaeuropejskich imprezach targowych;
  • badanie i monitoring rynku rowerów i części rowerowych;
  • organizacja spotkań i prezentacji.

Jedynym polskim członkiem Coliped jest Polskie Stowarzyszenie Rowerowe.

Strona WWW Coliped: http://www.coliped.com

W październiku 2014 roku doszło do fuzji i połączenia COLIBI i COLIPED. Nowa organizacja otrzymała nazwę CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)

Hasła powiązane