ER-billboard - facebook

PSR

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe - logoPolskie Stowarzyszenie Rowerowe jest organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą przedstawicieli polskich firm branży rowerowej: producentów rowerów i części rowerowych, importerów i dealerów rowerów, części i akcesoriów rowerowych, mediów i innych organizacji okołorowerowych. PSR zostało założone w grudniu 2009r. i na chwilę obecną skupia około 50 członków. Do głównych celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy m.in. propagowanie polskiego ruchu rowerowego, stymulowanie rozwoju rynku rowerowego, rozbudowa infrastruktury rowerowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zrzeszenie zamierza aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych dotyczących branży.

W styczniu 2011 PSR roku stało sie członkiem europejskiej organizacji COLIBI & COLIPED. COLIBI to europejskie stowarzyszenie producentów rowerów. COLIPED to stowarzyszenie europejskich producentów części i akcesoriów rowerowych. Głównym celem COLIBI & COLIPED jest promowanie wspólnych interesów europejskiego przemysłu rowerowego.

Strona WWW Stowarzyszenie: http://www.polskiestowarzyszenierowerowe.pl/

Hasła powiązane