ER-billboard - facebook

ECF

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca 65 krajowych stowarzyszeń rowerzystów z 39 krajów - głównie europejskich. Jej celem jest działalność na rzecz propagowania roweru jako środka komunikacji i rekreacji. Członkowie założonej w 1983 roku federacji dążą do zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie udziału jednośladów w komunikacji. Europejska Federacja Cyklistów umożliwia wymianę informacji oraz doświadczeń w dziedzinie polityki i strategii transportowych związanych z rowerami, a także zajmuje sie problemem bezpieczeństwa rowerzystów.

Członkowie ECF spotykają się co roku na zjazdach zwanych "Velo-city". W dziedzinie turystyki flagowym projektem ECF jest sieć długodystansowych rowerowych szlaków Eurovelo przebiegających przez całą Europę.

Na początku 2011 roku wiceprezydentem Europejskiej Federacji Cyklistów został poraz pierwszy Polak - dr Piotr Kuropatwiński - członek Pomorskiego Stowarzyszenie Wspólna Europa.

Siedziba ECF znajduje sie w Brukseli w Belgii.

Strona internetowa ECF: http://www.ecf.com

Hasła powiązane