ER-billboard - facebook

Koalicja Rowerowy Wrocław

Organizacja  powołana do życia 5 sierpnia 2001 r. przez pozarządowe organizacje ekologiczne i rowerowe:

Porozumienie pod szyldem KRW przez ponad pięć lat działało na rzecz ruchu rowerowego we Wrocławiu. Efektem działań - jest między innymi rozpoczęcie rozmów z władzami miasta przy tzw. Okrągłym Stole Rowerowym (OSR) oraz uruchomienie procesu opiniowania projektów budowlanych pod kątem rowerowym. Doprowadzono także do opracowania Koncepcji i Standardów.

W 2006 roku na skutek konfliktu koordynatora prac koalicji - Polskiego Klubu Ekologicznego z pozostałymi organizacjami  funkcjonowanie Koalicji zostało zawieszone. Część środowiska zrzeszona w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju utworzyła Wrocławską Inicjatywę Rowerową, która do tej pory reprezentuje interesy rowerzystów we Wrocławiu.

Hasła powiązane