ER-billboard - facebook

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Największa i najważniejsza wrocławska organizacja pozarządowa działająca w interesie rowerzystów. Zajmuje się głównie opiniowaniem i monitorowaniem stanu infrastruktury rowerowej oraz bierze czynny udział w projektowaniu nowej, przy ścisłej współpracy z wrocławskim oficerem rowerowym. Dodatkowo WIR działa aktywnie na rzecz wzrostu ruchu rowerowego na ogólnopolskiej arenie razem z innymi organizacjami rowerowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Miasta dla Rowerów. Co roku w czerwcu organizuje Święto Wrocławskiego Rowerzysty - największa niesportową imprezę rowerową we Wrocławiu.

Stowarzyszenie prowadzi portal Rowerowy Wrocław, gdzie są publikowane bieżąco aktualności na temat infrastruktury oraz problemów rowerzystów we Wrocławiu.

Do największych i najbardziej znanych sukcesów Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa należy:

  • razem z innymi organizacjami wchodzącymi w skład organizacji Miasta dla Rowerów wywalczenie zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, które weszły 22.04.2011 r. i wprowadziły sporo korzystnych zmian dla rowerzystów
  • doprowadzenie do powstania stanowiska oficera rowerowego we Wrocławiu. Stało się to w sierpniu 2007 roku po słynnej akcji "Złoty krawężnik"
  • doprowadzenie do uchwalenia "Polityki Rowerowej", która zakłada wzrost ruchu rowerowego do min. 10% w 2015 roku i min. 15% w 2020 roku.
  • jako jeszcze Koalicja Rowerowy Wrocław doprowadzono do przyjęcia w 2005 roku Standardów projektowych i wykonawczych dla budowy dróg rowerowych we Wrocławiu oraz Koncepcji rozwoju systemu tras rowerowych Wrocławia

Historia Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej

Formalnie WIR powstała 19 czerwca 2006 roku. Jej korzenie jednak sięgają końca lat 90. ubiegłego wieku i  Fundacji EkoRozwoju (wcześniej: Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju). To właśnie z tej organizacji wywodzi się WIR. W 2001 roku jej członkowie weszli w skład Koalicji Rowerowy Wrocław. Koalicja rozpadła się w 2006 roku i został utworzony WIR.

Strona internetowa Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej>>

Hasła powiązane