ER-billboard - facebook

oficer rowerowy

Inaczej nazywany pełnomocnikiem do spraw rowerów - to osoba w urzędzie miasta odpowiedzialna za koordynację i rozwój ruchu rowerowego w danym mieście. Nazwa pochodzi od angielskiego określenia tego stanowiska: "cycling officer'".

Pierwszym polskim oficerem rowerowym został S. Plewako w Warszawie - w latach 2006-2008.

Obecnie (2012 r.) takie stanowiska w urzędach miejskich są w

  • Warszawie (dwa etaty),
  • Wrocławiu (trzy etaty),
  • Gdańsku,
  • Tczewie (pięcioosobowy zespół),
  • Zielonej Górze,
  • Elblągu (od marca 2011 r.),
  • Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r.),
  • Bydgoszczy (od 15 kwietnia 2011 r.)
  • Szczecinie (od sierpnia 2011 r.)
  • Opolu (od marca 2012 r.)

Powoływanie oficerów rowerowych zaleca Komisja Europejska (Zielona Księga "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście". KOM(2007)551 z 25.9.2007).

Hasła powiązane