ER-billboard - facebook

STeR

sterStudium Tras Rowerowych dla Gdańska - jest to docelowy układ tras oraz parkingów rowerowych realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Zasadą, na której opiera się projekt STeR, jest zasada tworzenia zintegrowanego i spójnego systemu poprzez integrację:

 • głównych tras rowerowych
 • lokalnych tras rowerowych,
 • stref uspokojonego ruchu,
 • rowerowych tras użytkowych,
 • rowerowych tras rekreacyjnych,
 • tras EuroVelo,
 • systemu komunikacji publicznej,
 • sieci strategicznych parkingów rowerowych,
 • systemu roweru publicznego.

Jako studium STeR składa się z dwóch części:

 • mapy Gdańska przedstawiającej docelowy układ tras rowerowych zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych,
 • wytycznych dla projektowania i realizacji tras rowerowych.

Projekt wyróżnia 7 głównych tras tranzytowych, nazwanych roboczo:

 • Nadmorska:Sopot-Świbno;
 • Średnicowa: Sopot-Święty Wojciech;
 • Leśna: Barniewice-Jelitkowo;
 • Lotnicza: Rębiechowo-Brzeźno;
 • Zachodnia: Osowa-Kiełpino;
 • Morenowa: Żabianka-Święty Wojciech;
 • Południowa: Leźno-Stogi.

Hasła powiązane