ER-billboard - facebook

mechanizm wolnobiegowy

Inaczej: mechanizm wolnobiegowy, bębenek, grzechotka, wolne koło. Sposób połączenia tylnej zębatki z piastą. Wolnobieg posiada specjalny mechanizm zębatkowo-zapadkowy, który umożliwia jazdę na rowerze bez kręcenia pedałami. Mechanizm ten jest montowany pomiędzy tylnym kołem zębatym (lub zestawem tylnych zębatek) a piastą. Dzięki niemu, kiedy nie kręcimy pedałami w czasie jazdy lub nawet kręcimy w przeciwną stronę odłącza on zębatkę tylną od koła (napęd nie jest przekazywany w takim wypadku). Gdy znowu zaczniemy kręcić pedałami do przodu zapadki klinują się w specjalną zębatkę wewnątrz wolnobiegu i następuje połączenie tylnego koła zębatego z kołem i przekazanie napędu.

W zależności od rodzaju zestawu tylnych zębatek mechanizm zębatkowo-zapadkowy znajduje się:

Nazwa grzechotka pochodzi od charakterystycznego terkotu, jaki wydaje wolnobieg przy obracającym się kole i nieruchomych pedałach (lub kręcących się do tyłu). Dźwięk pochodzi od przesuwających się zapadek po wewnętrznej zębatce.

W odróżnieniu od ostrego koła, wolnobieg jest też nazywany wolnym kołem.

Przeciwieństwem wolnobiegu jest ostre koło

Hasła powiązane