ER-billboard - facebook

rower 4X

Jedna z dyscyplin rowerowych. Czterech zawodników jednocześnie ściga się na krótkiej, krętej i dosyć stromej trasie pokonując tzw. hopki (małe górki). Do dalszych rozgrywek przechodzą dwoje z czterech zawodników. Zawody 4X wyparły zawody typu dual - dzięki dwa razy krócej trwającym rozgrywkom.

Hasła powiązane