ER-billboard - facebook

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

hasła podobne: WTC

Jedna z pierwszych organizacji sportowych i najstarsza organizacja kolarska na ziemiach polskich. WTC swoją działalnością początkowo obejmowała jedynie Warszawę. W niedługim czasie powstały jej oddziały (konsulaty) w wielu miastach polskich, a także poza granicami kraju. W dziejach WTC szczególną rolę odegrały Dynasy ? wieloletnia, doskonale funkcjonująca siedziba Towarzystwa ? będąca ośrodkiem nie tylko rozwoju sportu kolarskiego, lecz także życia kulturalnego i społecznego.

WTC od początku powstania swoją działalnością wybiegało poza ramy kolarstwa i sportu, co w okresie carskiej niewoli miało szczególne znaczenie. Podtrzymując tradycje polskiej kultury, jej historii walk narodowo-wyzwoleńczych przyczyniło się do kształtowania patriotycznych postaw swoich członków. Współuczestniczyło także w wielu akcjach społecznych o szerokim zasięgu m.in. w założeniu Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Pogotowia Ratunkowego itp., a w 1898 roku WTC było jednym z fundatorów pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Ponadto członkowie WTC popularyzowali również i inne dyscypliny sportu jak łyżwiarstwo, gimnastykę, lekką atletykę.

Nie zapomniano także w Towarzystwie o turystyce kolarskiej. Liczne wycieczki do okolic podwarszawskich, odległych miast polskich, a także zbiorowe wycieczki zagraniczne znalazły swoje odbicie w wielu rękopisach, pamiętnikach i dokumentach, które tworzą obraz o rozmiarach i zasięgu ówczesnych przedsięwzięć. Każą też podziwiać doskonałą organizację imprez i zawodów w niełatwych przecież czasach.

Wszechstronna działalność Towarzystwa udokumentowana została przede wszystkim fotografiami Stanisława Bogackiego noszącego miano "nadwornego fotografa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów" oraz Zdzisława Marcinkowskiego ? członka WTC a zarazem fotografa, a także wielorakimi oryginalnymi listami konsulów WTC, pamiętnikami, karnetami z balów organizowanych na cele charytatywne, programami imprez, żetonami i medalami.

W latach I wojny światowej działalność Towarzystwa zlikwidowano. Władze rekwirowały gumy i opony rowerowe a członkowie walczyli na froncie.

W 1929 roku z inicjatywy m.in. WTC powstał Związek Polski Towarzystw Kolarskich, który kontynuując dotychczasową działalność Towarzystwa rozbudował i zmodernizował Dynasy.

Tor kolarski na Dynasach zyskał miano jednego z lepszych w Europie. Przybywali tu kolarze zagraniczni, odbywało się wiele imprez o charakterze międzynarodowym. W 1924 roku na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu czteroosobowa drużyna kolarzy (w tym 3 członków WTC) zdobyła na torze srebrny medal, pierwszy w historii Polski medal olimpijski. Lata 20-te i 30-te obfitowały w różnorodne imprezy, poczynając od wyścigów dla niestowarzyszonych, a kończąc na wyścigach wieloetapowych. Do największych zaliczyć należy zainicjowany przez WTC i redakcję "Przeglądu Sportowego" w 1928 roku, Wyścig Dookoła Polski, a także mający wówczas olbrzymie znaczenie polityczne Wyścig do Morza Polskiego.

Październik 1937 to data ostatnich wyścigów na Dynasach. Mijał bowiem termin dzierżawy terenu, a Towarzystwo nie było w stanie wykupić go na własność. Tor kolarski rozebrano i w ten sposób wspaniały okres dziejów międzynarodowego kolarstwa torowego w Polsce został zamknięty.

Po II wojnie światowej, w 1946 roku Warszawskie Towarzystwo Cyklistów wznowiło swoją działalność, organizując wycieczki i podejmując częściowo dawne akcje społeczne.

Po reorganizacji sportu w roku 1950 WTC stanowiło jedynie sekcję kolarską klubu KS Kolejarz-Polonia, a po reaktywowaniu w 1957 roku podjęło znów pracę na polu społecznym, kulturalnym i sportowym. Dowodem aktywności Towarzystwa jest organizacja szeregu imprez m.in. Małego Wyścigu Pokoju, Gwiaździstego Wyścigu Kolarskiego, zawodów dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Czwartki kolarskie" oraz uroczystych otwarć i zamknięć sezonu kolarskiego.

Zawsze pionierskie WTC w 1987 roku zakłada jedną z pierwszych w kraju sekcji triathlonu (pływanie ? rower ? bieg), a 2 lata później działacze Towarzystwa współtworzą Polski Związek Triathlonu ? olimpijskiej już dyscypliny sportu.

Dzisiaj WTC zrzesza blisko 100 członków w czterech sekcjach: kolarstwa wyczynowego, triathlonu, cyklosportu i turystycznej. W Towarzystwie działa również Koło Seniorów, które przechowuje pamiątki z przeszłości, a uświetniając swoją obecnością liczne imprezy kolarskie przypomina o wieloletnich tradycjach Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

Tradycje te stykają się dziś ze współczesnością podczas manifestacji na rzecz promocji roweru, ekologii i budowy ścieżek rowerowych, na dorocznych targach Bicykl w Poznaniu, czy w ogóle wtedy, gdy barwny cyklista przedziera się przez tłum samochodów naszego miasta aby dojechać do pracy, do szkoły, na start wyścigu...

Dzisiejsza działalność WTC również udokumentowane jest licznymi fotografiami, dyplomami i pucharami. Całą zaś historię najlepiej prezentuje monografia dr Bogdana Tuszyńskiego "100 lat WTC i Kolarstwa Polskiego" do której odsyłamy z całym przekonaniem.

Wierzymy w to, że jej lektura nie tylko przybliży Państwu historię jednego z najstarszych Towarzystw sportowych, symboli Warszawy, lecz także uzmysłowi gdzie biorą początek i skąd wywodzą się największe sukcesy kolarstwa polskiego.

Strona internetowa WTC http://wtc.org.pl

Hasła powiązane